A D R I A N A   L I P T A K

V živote sa riadim mottom: "Ak nemôžeš zmeniť svet, snaž sa ho urobiť aspoň krajším."